Trụ sở chính : Phòng 519, 520 Trung tâm hỗ trở khởi nghiệp Yeosu Trường Đại học Jeonnam, 50 Daehak-ro TP Yeosu tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc
Viện nghiên cứu : Phòng 203 Trung tâm công nghiệp tri thức Jeonnam Techno Park, 13 Yulchonsandan 4-ro xã Haeryong TP Suncheon tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc
Nhà máy : Phòng 203 khu sản xuất, Jeonnam Techno Park 13 Yulchonsandan 4-ro xã Haeryeong TP Suncheon tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc
Copyright (C) 2014 Marine Techno. All right reserved.